REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.fashioncolors.pl

 

          I.            INFORMACJE O SKLEPIE

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Fashion Colors Monika Rosa – Nidecka, Ul. Alternatywy 6/136, 02-775 Warszawa, NIP: 8262116185, REGON

numery telefonów: +48 500 700 688, +48 500 600 602;
adres mailowy: sklep@fashioncolors.pl;
numer rachunku bankowego:

           PKO BP   45 1020 4476 0000 8902 0331 0240

Wszelką korespondencję, tj. przede wszystkim oświadczenia związane z zawartą umową sprzedaży (np. zgłoszenie niezgodności towaru z umową lub odstąpienie od umowy sprzedaży) oraz zwroty towaru, należy kierować na następujący adres: Fashion Colors, Ul. Czarnomorska 13, 02-758 Warszawa          II.            INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcą, wskazanym w pkt I. , a konsumentami zawierającymi umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.fashioncolors.pl. W przypadku dokonywania zakupów we wskazanym sklepie internetowym przez przedsiębiorcę, zastosowanie znajdują przepisy ogólne prawa cywilnego, z wyłączeniem szczególnych uregulowań dotyczących konsumentów.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu:

- ograniczenia lub wyłączenia praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

- ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;

- rażącego naruszenia interesów konsumenta.

 

          III.            INFORMACJE TECHNICZNE

 

Sklep wykorzystuje pliki typu cookie oraz gromadzi w ten sposób informacje dotyczące korzystania przez Zamawiających z witryny www.fashioncolors.pl. Informacje są gromadzone w celu:

- zapamiętania danych logowania Zamawiającego oraz innych danych z nim związanych;

- utrzymania sesji Zamawiającego,

- tworzenia statystyk wejść na stronę Sklepu;

- stałego dostosowywania witryny Sklepu do preferencji Zamawiających.

Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia - za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

 

          IV.            POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanujemy Państwa prywatność oraz dbamy o to, aby nigdy w jakikolwiek sposób nie została ona naruszona. W tym celu stworzyliśmy szereg zasad, którymi kierujemy się przy prowadzeniu sprzedaży naszych tkanin w sieci.

Sklep www.fashioncolors.pl przestrzega wszelkich wymogów ochrony danych osobowych zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj.:

-  Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

-  Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

-  Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przekazane w trakcie realizacji zamówienia dane osobowe są przetwarzane przez przedsiębiorcę, wskazanego w punkcie I.1. niniejszego Regulaminu.

Zamawiający, dokonując zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jedynie w celu realizacji zamówienia.

W ramach realizacji zamówienia dane osobowe Klienta (tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres mailowy) zostaną przekazane firmie kurierskiej doręczającej zamówiony przez Klienta towar.

Sklep nie przekazuje danych osobowych ani adresów e-mailowych Zamawiających żadnym podmiotom w celach marketingowych czy innych, nie związanych z realizacją zamówienia.

Osoba korzystająca z witryny internetowej Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na swój adres e-mail. Tylko Klienci, którzy zgodzą się na otrzymywanie newslettera, będą odbierać na podany adres e-mail informacje o nowych promocjach w sklepie. W każdej chwili można samodzielnie wypisać się z listy odbiorców newslettera lub wysłać do nas wiadomość email z informacją o rezygnacji

W każdej chwili Klient ma dostęp do wszystkich swoich danych, zapisanych w sklepie, logując się na swoje konto oraz może je zmieniać, a także poprosić obsługę sklepu o całkowite usunięcie konta użytkownika.

Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

 

          V.            OFERTA SKLEPU

 

Informacje na temat produktów (w tym ich dostępność) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Minimalna ilość zamówienia to 1mb czyli 100cm.

 

          VI.            SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu.

Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

Zamawiający w celu zainicjowania procedury zakupu towaru za pośrednictwem strony internetowej www.fashioncolors.pl, powinien wykonać następujące czynności:

1) dokonać wyboru towarów korzystając z opcji „Do koszyka” a następnie, za pośrednictwem udostępnianego przez Sklep formularza internetowego:

- podać dane, konieczne do zrealizowania zamówienia;

- potwierdzić zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.fashioncolors.pl

- wybrać preferowaną formę dostawy;

- dokonać wyboru formy płatności;

- przesłać wypełniony formularz.

Po przesłaniu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie, zawierające istotne cechy złożonego zamówienia i informację o dostępności towaru.

Po zweryfikowaniu zamówienia oraz dostępności towaru Sprzedający prześle Zamawiającemu ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest ono równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o zawarciu umowy sprzedaży.

Sklep dokłada wszelkich starań, by informacja o dostępności produktu była jak najbardziej aktualna. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdyby po złożeniu zamówienia okazało się, że brak jest danego towaru w magazynie Sklepu lub magazynach dostawców. Sytuacje takie są wyjątkowe, jednak mogą mieć miejsce z uwagi na specyfikę sklepu internetowego i procesu składania i realizacji zamówień (szczególnie możliwości złożenia zamówienia w zbliżonym czasie przez większą liczbę osób).

Jeżeli Zamawiający dokonał płatności w chwili złożenia zamówienia, a zamówienie nie może być przez Sprzedawcę zrealizowane, Sklep gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie po wskazaniu przez Zamawiającego rachunku bankowego lub innego, preferowanego przez Zamawiającego, sposobu zwrotu wpłaconej kwoty.

Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu przesłania ostatecznego potwierdzenia przyjęcia do realizacji. W późniejszym czasie anulowanie zamówienia jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, pod warunkiem, że przesyłka nie została wysłana do Zamawiającego.

Do każdego zrealizowanego zamówienia sklep dołącza paragon lub – na życzenie kupującego – fakturę VAT.

Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są w sklepie w zakładkach informacyjnych. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym). Ponieważ nie świadczymy usług transportowo-dostawczych, koszty dostawy i pakowania towaru są na dowodzie zakupu (paragon) doliczane do ceny towaru.

Zakupienie próbki produktu nie gwarantuje dostępności danego produktu w późniejszym terminie.

 

          VII. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o. oraz przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o.. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w Sklepie stacjonarnym wskazanym w pkt 6 i następnych.

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub ubezpieczoną przesyłką „Paczkomaty InPost”. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług tj. spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

5. Klient, uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w sklepie stacjonarnym Fashion Colors prowadzonym w Warszawie, ul. Czarnomorska 13, 02-758 Warszawa.

6. Dostawa towarów do sklepu Sklepu Fashion Colors odbywa się na następujących zasadach:

a) koszty dostawy Towarów do sklepu stacjonarnego ponosi Sklep internetowy Fashioncolors.pl,

b) dostawa Towarów do sklepu nastąpi w terminie 72 godzin od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji,

c) w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w sklepie stacjonarnym, zapłata za zamówione Towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24, lub osobiście na miejscu

d) Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.

7. Klienci uprawnieni są wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:

a) Dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,

b) Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.

9. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 8 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

b) Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

c) Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;

d) Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

10. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

 

          VIII.            PŁATNOŚCI


1) Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

- „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy lub w razie wyboru dostawy do Paczkomatu InPost, 

- przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Fashion Colors lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Przelewy24) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

- w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

- Fashion Colors zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.

W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 72h od otrzymania informacji z numerem konta od Klienta.

Wskazane jest, aby dokonując płatności Klient w tytule przelewu wpisał nr zamówienia - brak tej informacji może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.

 

          IX. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


Deklarowane przez Sprzedającego terminy realizacji zamówienia liczone są od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji (dnia zawarcia umowy).

Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże, zamówienia są wysyłane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Najczęściej towar wysyłany jest w ciągu 72h od daty zaksięgowania wpłaty.

W wyjątkowych wypadkach, gdy z powodu wyczerpania stanu magazynowego zamawianego towaru nie będzie możliwe zawarcie umowy, Zamawiającemu zostanie przesłana informacja o możliwości zmiany zamówienia lub wydłużenia czasu dostawy do momentu, gdy zrealizowanie zamówienia będzie możliwe. Jeżeli Klient zrezygnuje z zakupu lub nie wypowie się jednoznacznie co do przedstawionej propozycji, zamówienie zostanie anulowane a wpłacone przez Zamawiającego kwoty niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy lub w innej, preferowanej przez Zamawiającego formie.

 

          X.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ -     ZWROT PRODUKTÓW

 

Konsument (Zamawiający), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zostaje Zamawiającemu doręczony wraz z towarem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia tego oświadczenia, konsument (Zamawiający) winien dokonać zwrotu zakupionego towaru na adres:

Fashion Colors
Ul. Czarnomorska 13
02-758 Warszawa

Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument (Zamawiający) dokonuje zwrotu towaru na swój koszt - paczki wysyłane za pobraniem nie będą przez Sprzedawcę odbierane.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta (Zamawiającego) o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania tego oświadczenia, dokona zwrotu wpłaconej przez konsumenta kwoty, na którą składają się koszty zakupu towaru, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty, które konsument poniósł w związku z realizacją umowy. Warunkiem dokonania zwrotu wpłaconych kwot jest podanie przez konsumenta (Zamawiającego) rachunku bankowego albo wskazanie innej formy, w jakiej należność ma zostać zwrócona. W przypadku braku takiego wskazania w piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie wezwie konsumenta (Zamawiającego) do wskazania preferowanego przez niego sposobu zwrotu należności.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1225) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

          XI.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI TOWARU Z UMOWĄSprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ewentualnie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać na adres:

Fashion Colors
Ul. Czarnomorska 13
02-758 Warszawa

Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail teonet@teofilow.com.pl , lub telefonicznie: +48 691 696 682. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

          XII.            USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

 

Wskazane jest, aby Kupujący sprawdził stan przesyłki w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, uprzejmie prosimy Kupujących aby sprawdzili jej zawartość w obecności listonosza lub kuriera oraz spisali protokół uszkodzeń, co będzie bardzo pomocne przy dochodzeniu roszczeń od dostawców z tytułu zniszczenia przesyłki.

W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, wskazane jest by Kupujący niezwłocznie przekazał taką informację Sprzedającemu, w celu dalszego wyjaśniania przez Sklep zaistniałej sytuacji.

W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

           XIII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.fashioncolors.pl i wiąże Sklep internetowy począwszy od dnia uruchomienia Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Informacje oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią Fashion Colors Monika Rosa – Nidecka, Ul. Alternatywy6/136, 02-775 Warszawa